Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

Dziekan - prof. dr hab. Iwona Łakomska
Prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju - prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki - dr Andrzej Wolan
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne - prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

dr Piotr Adamczak
dr Dagmara Bajer
dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
prof. dr hab. Maria Barysz
mgr Joanna Bełkowska
dr Katarzyna Białowicz
mgr Adam Bieniek
prof. dr hab. Stanisław Biniak
dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK
mgr Artur Borowski
dr Mariusz Bosiak
mgr Patrycja Brudzyńska
prof. dr hab. Bogusław Buszewski
dr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz
dr Marcin Cichosz
mgr Aleksandra Cyganiuk
mgr Edyta Czerwińska
inż. Dariusz Czerwiński
mgr Tomasz Czubachowski
mgr Marta Ćwiklińska-Kowalska
dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK
mgr Dorota Dombrowska
mgr Anita Drążkowska
dr Sebastian Drużyński
mgr Paulina Erwardt
dr Anna Filipiak-Szok
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
Katarzyna Gajda
dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
dr Magdalena Gierszewska
dr Marta Głodek
mgr Sylwia Grabska-Zielińska
dr Bartłomiej Igliński
dr Anna Ilnicka
dr Olga Impert
dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK
dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK
dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
prof. dr hab. Halina Kaczmarek
dr Anna Kaczmarek-Kędziera
dr Beata Kaczmarek-Szczepańska
dr hab. Anna Katafias, prof. UMK
dr Dariusz Kędziera
dr Anna Kiełbasa
dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK
mgr Andrzej Kita
dr Anna Kmieciak
dr Katarzyna Knozowska
mgr inż. Krystian Kociński
mgr inż. Emil Korczeniewski
prof. dr hab. Stanisław Koter
dr Izabela Koter
dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK
dr hab. Jolanta Kowalonek, prof. UMK
mgr Sylwia Kowalska
dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
dr Justyna Kozłowska
mgr Joanna Kraśniewska
mgr Mariola Krawitowska
dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK
dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK
dr Anna Kujawska
prof. dr hab. Wojciech Kujawski
mgr Karolina Kunar
mgr Ireneusz Kunar
dr Marzanna Kurzawa
dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK
dr hab. Maria Leżańska, prof. UMK
dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK
dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK
prof. dr hab. Iwona Łakomska
dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK
mgr Barbara Mroczyńska
dr Tadeusz Muzioł
mgr Krzysztof Myszka
dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK
dr Magdalena Obieziurska-Fabisiak
mgr Andrzej Olejniczak
mgr Katarzyna Olejniczak
dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK
dr Aleksandra Orzoł
dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK
dr Agata Pacuła-Miszewska
mgr Julia Paluszyńska
dr inż. Mariusz Pawlak
dr hab. Leszek Pazderski, prof. UMK
dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK
mgr Marta Plaskacz-Dziuba
Radosław Promiński
dr Ewa Przybylska-Grodzicka
dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł
dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK
dr hab. Katarzyna Rafińska, prof. UMK
dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. UMK
dr Marta Rauchfleisz
dr Joanna Rudnicka
prof. dr hab. Alina Sionkowska
dr Joanna Skopińska-Wiśniewska
mgr Andrzej Skowroński
dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK
mgr Katarzyna Sokołowska
dr hab. Myroslav Sprynskyy, prof. UMK
mgr Iryna Strybailo
dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK
dr Łukasz Syrocki
dr Aleksandra Szalla
dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK
dr Robert Szczęsny
prof. dr hab. Edward Szłyk
mgr Marta Szulc
dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
mgr Agata Szumera
mgr Jakub Szumera
prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
dr Grzegorz Szymański
prof. dr hab. Jacek Ścianowski
dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
prof. dr hab. Artur Terzyk
dr Adrian Topolski
dr Grzegorz Trykowski
prof. dr hab. Rudi Van Eldik
dr Justyna Walczak-Skierska
dr Mariusz Walczyk
mgr Klaudia Wesołowska
dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. UMK
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
dr Andrzej Wolan
mgr Joanna Wójcik
mgr Jolanta Wółkiewicz
mgr Adriana Wróbel-Kaszanek
dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK
mgr inż. Katarzyna Zblewska
dr Marta Ziegler-Borowska