Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Niezbędnik informacyjny

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (253 KB)


Uwaga Studenci I roku S2 (rekrutacja śródroczna)

Stypendium Rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 (365 KB)

 


Uwaga Dyplomanci Wydziału Chemii!!!

Nowe wytyczne dotyczące prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Chemii


Uwaga! Studenci I roku (wszystkie kierunki Wydziału Chemii)


Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

28 września 2020 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku polskim potrwa do 19 października 2020 r. do godz. 23:59. Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku obcym potrwa do 26 października 2020 r. do godz. 23:59.

Pełna oferta zajęć ogólnouniwersyteckich w roku akademickim 2020/2021, w tym zajęć w języku polskim oraz w językach obcych, jest dostępna na stronie https://www.umk.pl/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie/.

Wykaz zajęć ogólnouniwersyteckich znajdujących się w ofercie Wydziału Chemii, na które mogą zapisywać się studenci Wydziału Chemii

Chemia S1 (101 KB)

Chemia S2 (106 KB)

Chemia Kosmetyczna S1 (96 KB)

Chemia Kosmetyczna S2 (95 KB)

Chemia Kryminalistyczna (100 KB)

Chemia Medyczna S1 (95 KB)

Chemia Medyczna S2 (144 KB)

Chemia i Technologia Żywności (96 KB)


Komunikat ws. kształcenia na Wydziale Chemii!!

 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2020/2021 oraz obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że Dziekanka WCh UMK prof. dr hab. Iwona Łakomska w porozumieniu z prodziekanami Wydziału, pragnąc zapewnić społeczności akademickiej bezpieczeństwo oraz odpowiedni poziom kształcenia, podjęła decyzję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w formie zdalnej będą realizowane wykłady i lektoraty z języka angielskiego. Pozostałe zajęcia będą realizowane w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego lub w formie hybrydowej.

Szczegółowy plan zajęć zostanie udostępniony po 15 września na stronie wydziału https://www.chem.umk.pl/student/szczegolowy-plan-zajec/ oraz FB wydziału chemii.

 

Do zobaczenia niebawem

 


Uwaga Studenci I roku!

Na Moodle WCh uruchomiony został kurs wspomagający do Pracowni Podstaw Chemii Analitycznej. Dostęp do niego otrzymali studenci pierwszego roku (koordynator kursu – dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK; e-mail: pola@chem.umk.pl).


Komunikat Kierownictwa SPNJO UMK

Szanowni Studenci,

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Zajęcia prowadzone są w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 z możliwością jego przedłużenia.

Prowadzący zajęcia poinformują uczestników grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web lub Moodle. Na bieżąco będziemy informować Państwa o poszczególnych etapach realizacji zajęć. Prosimy o dostosowanie się do przestawionych przez prowadzących zajęcia zasad współpracy.

Dyżury pracownicze są prowadzone także tylko w formie zdalnej (maile, lub po ustaleniu z prowadzącym przy pomocy komunikatora).


Informacje dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (wszystkie kierunki Wydziału Chemii)

Ważne informacje dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (wszystkie kierunki) (16 KB)


Informacje ogólne