Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Niezbędnik informacyjny

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (253 KB)


Uwaga Studenci I roku S2 (rekrutacja śródroczna)

Stypendium Rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 (365 KB)

 


Uwaga Dyplomanci Wydziału Chemii!!!

Nowe wytyczne dotyczące prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Chemii


Uwaga! Studenci I roku (wszystkie kierunki Wydziału Chemii)

 


Uwaga Studenci I roku!

Na Moodle WCh uruchomiony został kurs wspomagający do Pracowni Podstaw Chemii Analitycznej. Dostęp do niego otrzymali studenci pierwszego roku (koordynator kursu – dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK; e-mail: pola@chem.umk.pl).


 

Informacje dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (wszystkie kierunki Wydziału Chemii)

Ważne informacje dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (wszystkie kierunki) (16 KB)


Informacje ogólne