Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Niezbędnik informacyjny

Wykaz zajęć dydaktycznych, które w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą realizowane na Wydziale Chemii w formie tradycyjnej (1,02 MB)


Komunikat ws. kształcenia na Wydziale Chemii!!

 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2020/2021 oraz obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że Dziekanka WCh UMK prof. dr hab. Iwona Łakomska w porozumieniu z prodziekanami Wydziału, pragnąc zapewnić społeczności akademickiej bezpieczeństwo oraz odpowiedni poziom kształcenia, podjęła decyzję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w formie zdalnej będą realizowane wykłady i lektoraty z języka angielskiego. Pozostałe zajęcia będą realizowane w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego lub w formie hybrydowej.

Szczegółowy plan zajęć zostanie udostępniony po 15 września na stronie wydziału https://www.chem.umk.pl/student/szczegolowy-plan-zajec/ oraz FB wydziału chemii.

 

Do zobaczenia niebawem

 


Uwaga Studenci I roku!

Na Moodle WCh uruchomiony został kurs wspomagający do Pracowni Podstaw Chemii Analitycznej. Dostęp do niego otrzymali studenci pierwszego roku (koordynator kursu – dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK; e-mail: pola@chem.umk.pl).


Komunikat Kierownictwa SPNJO UMK

Szanowni Studenci,

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Zajęcia prowadzone są w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 z możliwością jego przedłużenia.

Prowadzący zajęcia poinformują uczestników grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web lub Moodle. Na bieżąco będziemy informować Państwa o poszczególnych etapach realizacji zajęć. Prosimy o dostosowanie się do przestawionych przez prowadzących zajęcia zasad współpracy.

Dyżury pracownicze są prowadzone także tylko w formie zdalnej (maile, lub po ustaleniu z prowadzącym przy pomocy komunikatora).


Informacje dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (wszystkie kierunki Wydziału Chemii)

Ważne informacje dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (wszystkie kierunki) (16 KB)


Informacje ogólne