Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Andrzej Kita
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 212, bud. B
e-mail: andrzejkita@chem.umk.pl


Bibliografia