Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wykłady im. Profesora Antoniego Basińskiego

XXVI Wykład im. Profesora Antoniego Basińskiego

“Analiza śladowa substancji farmaceutycznych w środowisku – możliwości i wyzwania” prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański)

Abstract (pdf, 396 KB)
Nota biograficzna (pdf, 417 KB)

 

 

 

 

XXV Wykład im. Profesora Antoniego Basińskiego

“Karbaporfirynoidy – struktura, reaktywność i właściwości koordynacyjne” prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński (członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)

 

 

 

 

 

 

XXIV Wykład im. Profesora Antoniego Basińskiego

“Moje fascynacje organiczną chemią fosforu z elementami muzyki i sztuki” prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska)

 

 

 

 

 

 

XXIII Wykład im. Profesora Antoniego Basińskiego

„Procesy elektrokatalityczne w chemii nieorganicznej: badania elektrochemiczne na pograniczu energetyki  słonecznej i wodorowej” Prof. dr hab. Paweł Kulesza (Uniwersytet Warszawski)