Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Rekrutacja 2021

Informacje ogólne

UWAGA!!! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).

 

Adres przesłania dokumentów:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

Skrócona instrukcja rekrutacji dla Kandydata na studia stacjonarne I stopnia:

 1. Zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 2. Wybór przedmiotów i poziomu egzaminów maturalnych, które uprawniają kandydata do ubiegania się o przyjęcie na wybrane kierunki studiów UMK.
 3. Wybór dowolnej liczby kierunków studiów (spośród wszystkich kierunków oferowanych przez UMK) i ustalenie priorytetów. Należy pamiętać, że najważniejszy dla Kandydata kierunek musi być na pozycji nr 1.
 4. Należy wpłać wyliczoną przez IRK opłatę rekrutacyjną na wskazany przez system indywidualny numer konta. Liczy się data dokonania przelewu. Informacja o zaksięgowaniu przelewu pojawi się w IRK po 2-3 dniach. Jeżeli jest wnoszona opłata tylko za część wybranych kierunków studiów, ustal priorytety w zakładce “Płatności”.
 5. Aby być uwzględnionym w procesie rekrutacji należy mieć uzupełnione dane, wprowadzony wynik matury, zaznaczone kierunki studiów i wniesioną opłatę rekrutacyjną w wyznaczonym terminie. Tylko taka rejestracja jest poprawna!
 6. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być zamieszczone w systemie IRK przed złożeniem dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (zdjęcie będzie umieszczone w formularzu podania o przyjęcie na studia; nie musi być zamieszczone do dnia zamknięcia rejestracji elektronicznej). Zdjęcie otrzyma status „oczekujące na akceptację”. Będzie akceptowane we wrześniu, przed wydrukowaniem legitymacji.
 7. Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego lub laureatami konkursów ogólnopolskich muszą dostarczyć zaświadczenie o tytule laureata/finalisty do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji.
 8. Kandydaci, którzy posiadają osiągnięcia sportowe muszą dostarczyć zaświadczenie o osiągnięciach sportowych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji.
 9. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy sprawdzić w IRK komunikat w sprawie zakwalifikowania na studia.
 10. Jeśli na koncie Kandydata w IRK wyświetli się informacja „zakwalifikowany na studia” należy dostarczyć drogą korespondencyjną komplet dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 11. Liczy się data dostarczenia dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data nadania!

Szczegółowa instrukcja rekrutacji tutaj.

Opłata Rekrutacyjna – podstawowe informacje


Kierunki stacjonarne pierwszego stopnia (s1)

CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWOŚCI, CHEMISTRY

I tura
Etapy rekrutacji Terminy
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 07.06 – 08.07.2021 do godz. 23:59
Ogłoszenie wyników
I etap
Ogłoszenie list zakwalifikowanych 13.07.2021 r. godz. 14:00
Składanie dokumentów 14.07 – 19.07.2021 r.
II etap
Ogłoszenie list zakwalifikowanych 22.07.2021 r. godz. 14:00
Składanie dokumentów 23.07 – 26.07.2021 r.
III etap
Ogłoszenie list zakwalifikowanych 28.07.2021r. godz. 14:00
Składanie dokumentów 29.07 – 02.08.2021 r.
Tura uzupełniająca
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 11.08 – 13.09.2021 r. do godz. 23:59
Ogłoszenie list zakwalifikowanych 17.09.2021 r. godz. 14:00
Składanie dokumentów 20.09 – 22.09.2021 r.

Zasady kwalifikacji

Priorytety przy wyborze kierunków

Wymagane dokumenty na studia I stopnia (s1)

Więcej informacji na temat wyboru przedmiotu do wskazanie, przeliczników punktów oraz obliczenia wyniku postępowania kwalifikacyjnego znajduje się na stronach poszczególnych kierunków studiów:


Kierunki stacjonarne drugiego stopnia (s2)

CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA KRYMINALISTYCZNA, CHEMIA MEDYCZNA, CHEMISTRY

I tura
Etapy rekrutacji Terminy
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 07.06 – 26.07.2021 r. do godz. 23:59
Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie list zakwalifikowanych 29.07.2021 r. godz. 14:00
Składanie dokumentów 30.07 – 04.08.2021 r.
Tura uzupełniająca/przedłużenie w ramach I tury
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 11.08 – 20.09.2021 r. do godz. 23:59
Ogłoszenie list zakwalifikowanych 23.09 – 22.09.2021 r. godz. 14:00
Składanie dokumentów 24.09 – 28.09.2021

Wymagane dokumenty na studia II stopnia (s2)

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Więcej informacji na temat zasad kwalifikacji znajduje się na stronach poszczególnych kierunków: