Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Informacje ogólne

Uchwała Nr 31 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (pdf, 432 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 31 (pdf, 300 KB) chemia, Chemistry, chemia kosmetyczna, chemia medyczna, chemia i technologia żywności, chemia kryminalistyczna (studia drugiego stopnia)

Skrócona instrukcja rekrutacji dla Kandydata na studia stacjonarne I stopnia:

Film instruktażowy

 1. Zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 2. Wybór przedmiotów i poziomu egzaminów maturalnych, które uprawniają kandydata do ubiegania się o przyjęcie na wybrane kierunki studiów UMK.
 3. Wybór dowolnej liczby kierunków studiów (spośród wszystkich kierunków oferowanych przez UMK) i ustalenie priorytetów. Należy pamiętać, że najważniejszy dla Kandydata kierunek musi być na pozycji nr 1.
 4. Należy wpłać wyliczoną przez IRK opłatę rekrutacyjną na wskazany przez system indywidualny numer konta. Liczy się data dokonania przelewu. Informacja o zaksięgowaniu przelewu pojawi się w IRK po 2-3 dniach. Jeżeli jest wnoszona opłata tylko za część wybranych kierunków studiów, ustal priorytety w zakładce “Płatności”.
 5. Aby być uwzględnionym w procesie rekrutacji należy mieć uzupełnione dane, wprowadzony wynik matury, zaznaczone kierunki studiów i wniesioną opłatę rekrutacyjną w wyznaczonym terminie. Tylko taka rejestracja jest poprawna!
 6. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być zamieszczone w systemie IRK przed złożeniem dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (zdjęcie będzie umieszczone w formularzu podania o przyjęcie na studia; nie musi być zamieszczone do dnia zamknięcia rejestracji elektronicznej). Zdjęcie otrzyma status „oczekujące na akceptację”. Będzie akceptowane we wrześniu, przed wydrukowaniem legitymacji.
 7. Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego lub laureatami konkursów ogólnopolskich muszą dostarczyć zaświadczenie o tytule laureata/finalisty do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji.
 8. Kandydaci, którzy posiadają osiągnięcia sportowe muszą dostarczyć zaświadczenie o osiągnięciach sportowych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji.
 9. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy sprawdzić w IRK komunikat w sprawie zakwalifikowania na studia.
 10. Jeśli na koncie Kandydata w IRK wyświetli się informacja „zakwalifikowany na studia” należy dostarczyć drogą korespondencyjną komplet dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 11. Liczy się data dostarczenia dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data nadania!

Szczegółowa instrukcja rekrutacji tutaj.

Opłata Rekrutacyjna – podstawowe informacje

UWAGA! Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych.

Często zadawane pytania


Kierunki stacjonarne pierwszego stopnia (s1)

CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWOŚCI, CHEMISTRY

Zasady kwalifikacji

Priorytety przy wyborze kierunków

UWAGA!!!

Wymagane dokumenty na studia I stopnia (s1)

Więcej informacji na temat wyboru przedmiotu do wskazanie, przeliczników punktów oraz obliczenia wyniku postępowania kwalifikacyjnego znajduje się na stronach poszczególnych kierunków studiów:

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA W I TURZE REKRUTACJI W  DNIU  17  LIPCA  2023 R.  NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ALBO JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Kierunki stacjonarne drugiego stopnia (s2)

CHEMIA, CHEMIA ŚRÓDROCZNA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA KRYMINALISTYCZNA, CHEMIA MEDYCZNA, MODERN MATERIALS FOR CHEMISTRY AND MEDICINAL APPLICATIONS

Wymagane dokumenty na studia II stopnia (s2)

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Więcej informacji na temat zasad kwalifikacji znajduje się na stronach poszczególnych kierunków: