Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Studia z mentorem

Probówka-profesor - z biretem i kolbą z odczynnikiem oraz probówka-studentZostań młodym naukowcem już jako student!

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje studentom możliwość udziału w Programie „Studia z mentorem”. Jego celem jest rozwijanie potencjału intelektualnego uzdolnionych studentów studiów I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Chemii UMK, we współpracy i przy pomocy pracowników naukowych wydziału pełniących funkcję mentora.

W celu wzięcia udziału w Programie uczestnik II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia indywidualnie nawiązuje kontakt z potencjalnym mentorem. Chęć udziału w Programie należy zgłosić u Pełnomocnika ds. Programu do 30 października danego roku akademickiego.

Mentor będzie pełnić rolę przewodnika i doradcy, który wspiera uczestnika Programu w Jego rozwoju naukowym. Będzie dzielić się ze Studentem swoją wiedzą i doświadczeniem, wprowadzając i włączając uczestnika Programu w prowadzenie badań naukowych.


Koordynatorka ds. Studiów z Mentorem:
Dr Anna Kozakiewicz-Piekarz

Wydział Chemii
Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów
Zespół Krystalochemii i Biokrystalografii
pokój 9, blok A
tel.: +48 56 611 45 11
e-mail: akoza@chem.umk.pl

 

Program „Studia z mentorem”, oprócz korzyści płynących z bycia w stałej relacji mentor-uczeń, zakłada także:

  • uczestnictwo pod opieką mentora w pracy badawczej zespołów naukowych Wydziału,
  • możliwość aplikowania o granty Dziekana na badania z mentorem,
  • pracę na własnym stanowisku laboratoryjnym,
  • dofinansowanie przez Dziekana Wydziału udziału w konferencjach naukowych,
  • współautorstwo publikacji naukowych,
  • możliwość studiowania w ramach indywidualnego planu studiów zgodnie z regulaminem studiów UMK,
  • uzyskanie zaświadczenia o udziale w Programie.

Studentów I roku studiów I stopnia pragnących dołączyć do Programu zapraszamy do zapoznania się z regulaminem (pdf, 118KB) programu i skontaktowanie się z Pełnomocnikiem ds. Programu.


Drodzy Studenci,
wierzymy, że opieka profesjonalnego mentora pozwoli Wam rozwijać talenty oraz zainteresowania naukowe. Pomoże Wam także w osiągnięciu sukcesu w przyszłym życiu zawodowym.

Weź udział w Programie „Studia z mentorem”, dołącz do najlepszych i zostań młodym naukowcem!

Drodzy Studenci, Drodzy Mentorzy!

Od września 2022 roku zmienia się regulamin programu Studia z mentorem. Regulamin znajdziecie poniżej w plikach do pobrania.

 


Pliki do pobrania: