Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Tomasz Ligor
profesor
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

tel.: +48-56-611-4836
e-mail: tligor@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5707-982X

Terminy konsultacji:
wtorek 12.00-14.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy