Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kmieciak
adiunkt
Katedra Chemii Organicznej

pokój: 113, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: 48 56 611-4322
e-mail: akmieciak@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0003-0002-0338

Terminy konsultacji:
poniedziałek 10:00-12:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy