ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

  • Chemia (s1)

Plan zajęć obowiązujący od 22 lutego 2021 wyłącznie dla studentów ostatnich lat kształcenia!

III rok (157 KB)


I rok (161 KB)    II rok (159 KB)    III rok (134 KB)

 

  • Chemia Medyczna (s1)

Plan zajęć obowiązujący od 22 lutego 2021 wyłącznie dla studentów ostatnich lat kształcenia!

III rok (178 KB)


I rok (134 KB)    II rok (137 KB)    III rok (184 KB)

 

  • Chemia Kosmetyczna (s1)

Plan zajęć obowiązujący od 22 lutego 2021 wyłącznie dla studentów ostatnich lat kształcenia!

III rok (185 KB)


I rok (125 KB)    II rok (135 KB)    III rok (185 KB)

 

  • Chemia i Technologia Żywności (s1)

I rok (131 KB)    II rok (135 KB)    III rok (132 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

  • Chemia (s2)

I rok (162 KB) Plan zajęć obowiązujący od 01 marca 2021!

II rok (111 KB) Plan zajęć obowiązujący od 22 lutego 2021!

 

  • Chemia (s2 – śródroczna)

Plan zajęć obowiązujący od 01 marca 2021 !

I rok (146 KB)    II rok (155 KB)

 

  • Chemia Medyczna (s2)

Plan zajęć obowiązujący od 22 lutego 2021 wyłącznie dla studentów ostatnich lat kształcenia!

II rok (164 KB)


I rok (127 KB)    II rok (164 KB)

 

  • Chemia Kosmetyczna (s2)

Plan zajęć obowiązujący od 22 lutego 2021 wyłącznie dla studentów ostatnich lat kształcenia!

II rok (139 KB)


I rok (171 KB)    II rok (139 KB)

 

  • Chemia Kryminalistyczna (s2)

I rok (132 KB)

 

  • Chemistry (s2)

Plan zajęć obowiązujący od 22 lutego 2021 wyłącznie dla studentów ostatnich lat kształcenia!

2nd year (166 KB)


2nd year (99 KB)