Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Studia stacjonarne I stopnia

 • Chemia (s1)

  I rok (plik pdf, rozmiar 89 KB)
  II rok (plik pdf, rozmiar 98 KB)
  III rok (plik pdf, rozmiar 112 KB)


 • Chemia Medyczna (s1)

I rok (plik pdf, rozmiar 97 KB)
II rok (plik pdf, rozmiar 110 KB)
III rok (plik pdf, rozmiar 127 KB)


 • Chemia Kosmetyczna (s1)

I rok (plik pdf, rozmiar 95 KB)
II rok (plik pdf, rozmiar 99 KB)
III rok (plik pdf, rozmiar 103 KB)


 • Chemia i Technologia Żywności (s1)

II rok (plik pdf, rozmiar 93 KB)
III rok (plik pdf, rozmiar 105 KB)
IV rok (plik pdf, rozmiar 94 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

 • Chemia (s2)

I rok (plik pdf, rozmiar 95 KB)
II rok (plik pdf, rozmiar 90 KB)


 • Chemia (s2 – śródroczna)

I rok (plik pdf, rozmiar 97 KB)


 

 • Chemia Medyczna (s2)

I rok (plik pdf, rozmiar 105 KB)
II rok (plik pdf, rozmiar 112 KB)


 • Chemia Kosmetyczna (s2)

I rok (plik pdf, rozmiar 101 KB)
II rok (plik pdf, rozmiar 116 KB)


 • Chemia Kryminalistyczna (s2)

I rok (plik pdf, rozmiar 115 KB)
II rok (plik pdf, rozmiar 110 KB)

 

OFERTA ZAJĘĆ OGÓLNOUNIWERSYTECKICH REALIZOWANYCH NA WYDZIALE CHEMII W  ROKU AKADEMICKIM 2021/22 

chemia kosmetyczna

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Chemia-kosmetyczna.pdf

chemia i technologia żywności

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Chemia-i-technologia-zywnosci-1.pdf

chemia kryminalistyczna

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Chemia-kryminalistyczna.pdf

chemia medyczna

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Chemia-medyczna.pdf

chemia

https://www.chem.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Chemia.pdf