ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na zajęcia dydaktyczne rejestruje dziekanat WCh

Studia stacjonarne I stopnia

  • Chemia (s1)

I rok (111 KB)    II rok (111 KB)    III rok (107 KB)

 

  • Chemia Medyczna (s1)

I rok (140 KB)    II rok (146 KB)    III rok (183 KB)

 

  • Chemia Kosmetyczna (s1)

I rok (111 KB)    II rok (137 KB)    III rok (154 KB)

 

  • Chemia i Technologia Żywności (s1)

I rok (111 KB)        II rok (106 KB)

III rok (110 KB)      IV rok (110 KB)

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

  • Chemia (s2)

I rok (138 KB)    II rok (116 KB)

 

  • Chemia (s2 – śródroczna)

I rok (138 KB)

 

  • Chemia Medyczna (s2)

I rok (128 KB)    II rok (104 KB)

 

  • Chemia Kosmetyczna (s2)

I rok (133 KB)    II rok (144 KB)

 

  • Chemia Kryminalistyczna (s2)

I rok (115 KB)    II rok (106 KB)

 

  • Chemistry (s2)

2nd year (137 KB)