ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na zajęcia dydaktyczne rejestruje dziekanat WCh

Studia stacjonarne I stopnia

  • Chemia (s1)

I rok (119 KB)    II rok (127 KB)    III rok (115 KB)

 

  • Chemia Medyczna (s1)

I rok (125 KB)    II rok (127 KB)    III rok (133 KB)

 

  • Chemia Kosmetyczna (s1)

I rok (114 KB)    II rok (122 KB)    III rok (121 KB)

 

  • Chemia i Technologia Żywności (s1)

I rok (112 KB)    II rok (112 KB)

III rok (119 KB)    IV rok (106 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

  • Chemia (s2)

I rok (125 KB)    II rok (106 KB)

 

  • Chemia (s2 – śródroczna)

I rok (125 KB)

 

  • Chemia Medyczna (s2)

I rok (117 KB)    II rok (119 KB)

 

  • Chemia Kosmetyczna (s2)

I rok (117 KB)    II rok (118 KB)

 

  • Chemia Kryminalistyczna (s2)

I rok (121 KB)    II rok (117 KB)

 

  • Chemistry (s2)

2nd year (113 KB)