ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Szczegółowe plany zajęć obowiązujące w semestrze zimowy 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

  • Chemia (s1)

     I rok (277 KB)     II rok (275 KB)        III rok (190 KB)

 

  • Chemia Medyczna (s1)

I rok (202 KB)     II rok (405 KB)        III rok (204 KB)

 

  • Chemia Kosmetyczna (s1)

I rok (574 KB)      II rok (359 KB)         III rok (363 KB)

 

  • Chemia i Technologi Żywności (s1)

I rok (275 KB)     II rok (262 KB)         III rok (287 KB)
IV rok (452 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

  • Chemia (s2)

I rok (189 KB)     II rok (350 KB)

 

  • Chemia (s2 – śródroczna)

     I rok (275 KB)      II rok (189 KB)

 

  • Chemia Medyczna (s2)

     I rok (405 KB)

 

  • Chemia Kosmetyczna (s2)

I rok (271 KB)       II rok (192 KB)

 

  • Chemia Kryminalistyczna (s2)

I rok (194 KB)      II rok (194 KB)

 

  • Chemistry (s2)

1st year (82 KB)