Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Studia stacjonarne I stopnia

  • Chemia (s1)

I rok (pdf, 103 KB)   II rok (pdf, 100 KB)    III rok (pdf, 108 KB)


  • Chemia Medyczna (s1)

I rok (pdf, 104 KB)    II rok (pdf, 101 KB)    III rok (pdf, 107 KB)


  • Chemia Kosmetyczna (s1)

I rok (pdf, 104 KB)    II rok (pdf, 107 KB)    III rok (pdf, 98 KB)


  • Chemia i Technologia Żywności (s1)

IV rok (pdf, 78 KB)

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

  • Chemia (s2)

I rok (pdf, 107 KB)    II rok (pdf, 122 KB)


  • Chemia (s2 – śródroczna)

II rok (pdf, 117 KB)


  • Chemia Medyczna (s2)

I rok (pdf, 115 KB)    II rok (pdf, 111 KB)


  • Chemia Kosmetyczna (s2)

I rok (pdf, 105 KB)    II rok (pdf, 102 KB)


  • Chemia Kryminalistyczna (s2)

I rok (pdf, 116 KB)    II rok (pdf, 109 KB)


  • Chemistry (s2)

Year 1 (pdf, 104 KB) Year 2 (pdf, 105 KB)