Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Anna Ilnicka
adiunkt
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 232a, bud. A
tel.: +48 56-611-4413
e-mail: ailnicka@chem.umk.pl


Bibliografia