Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Rada Dziekańska i Rada Dyscypliny

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny i Rady Dziekańskiej w roku akademickim 2023/2024 26.09.2023 (pdf, 160 KB)

Skład Rady Dziekańskiej

Skład Rady Dyscypliny

Prof. dr hab. Iwona Łakomska – dziekan Wydziału Chemii

 • Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 • Prof. dr hab. Wojciech Kujawski
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska
 • Prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 • Prof. dr hab. Jacek Ścianowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
 • Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 • Dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK
 • Dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK
 • Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK
 • Dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
 • Dr Andrzej Wolan
 • Mgr Anna Pietrzak
 • Natalia Balińska

Przedstawiciele związków zawodowych

 • Dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK
 • Dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
 • Dr Grzegorz Trykowski

 

Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 • Prof. dr hab. Maria Barysz
 • Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
 • Prof. dr hab. Stanisław Koter
 • Prof. dr hab. Wojciech Kujawski
 • Prof. dr hab. Tomasz Ligor
 • Prof. dr hab. Iwona Łakomska
 • Prof. dr hab. Borys Ośmiałowski
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska
 • Prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak
 • Prof. dr hab. Jacek Ścianowski
 • Prof. dr hab. Artur Terzyk
 • Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 • Dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK
 • Dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK
 • Dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
 • Dr hab. Anna Ilnicka, prof. UMK
 • Dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK
 • Dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK
 • Dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
 • Dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. UMK
 • Dr hab. Anna Katafias, prof. UMK
 • Dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK
 • Dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK
 • Dr hab. Jolanta Kowalonek, prof. UMK
 • Dr hab. Justyna Kozłowska, prof. UMK
 • Dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK
 • Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK
 • Dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK
 • Dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK
 • Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK
 • Dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK
 • Dr hab. inż. Mariusz Pawlak, prof. UMK
 • Dr hab. Leszek Pazderski, prof. UMK
 • Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK
 • Dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
 • Dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK
 • Dr hab. Katarzyna Rafińska, prof. UMK
 • Dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. UMK
 • Dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK
 • Dr hab. Myroslav Sprynskyy, prof. UMK
 • Dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK
 • Dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK
 • Dr hab. Michał Szumski, prof. UMK
 • Dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
 • Dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
 • Dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. UMK
 • Dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
 • Dr hab. Marta Ziegler-Borowska, prof. UMK
 • Dr Mariusz Bosiak
 • Dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
 • Dr Joanna Skopińska-Wiśniewska
 • Dr Robert Szczęsny
 • Dr Andrzej Wolan
 • Mgr Adriana Wróbel-Kaszanek
 • Mgr Patryk Rybczyński

Przedstawiciele Wydziału w Senacie

 • prof. dr hab. Maria Barysz
 • dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
 • dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek