Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

pokój: 26, bud. B
tel.: +48 56-611-4307
e-mail: mszultka@chem.umk.pl
www: https://www.chem.umk.pl/kchsib/pracownicy/malgorzata-szultka-mlynska/
ORCID: 0000-0002-4499-0128

Terminy konsultacji:
czwartek 10-12

Zobacz profil w Bazie Wiedzy