Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr inż. Emil Korczeniewski
asystent
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 226, bud. A
tel.: 48 56 611-4585
e-mail: e.korczeniewski@umk.pl


Bibliografia