Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr inż. Emil Korczeniewskidr inż. Emil Korczeniewski
adiunkt
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 226, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: 48 56 611-4585
e-mail: e.korczeniewski@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6086-4458

Zobacz profil w Bazie Wiedzy