Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

31 maja na Wydziale Chemii odbył się piknik naukowy Antoniada.

Całodniowa Antoniada rozpoczęła się od prezentacji wyników prac badawczych uczestników programu “Studia z Mentorem” oraz sesji posterowej dyplomantów Wydziału. W trakcie Antoniady odbyła się również prezentacja czołowych firm z regionu. O 14:30 rozpoczął się piknik wydziałowy.

Prezentacje i postery oceniały komisje w składzie:

 • prace magisterskie:
  dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
  dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
  dr Adrian Topolski
  dr Mariusz Bosiak
  dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
 • prace licencjackie:
  dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK
  dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK
  dr hab. Anna Katafias, prof. UMK
  dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
  dr Joanna Skopińska-Wiśniewska
 • flash prezentacje (Studia z mentorem):
  prof. dr hab. Edward Szłyk
  prof. dr hab. Alina Sionkowska
  dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK

Wyniki Konkursu na Najlepszą prezentację ustną – kategoria licencjaci

 • Katarzyna Urynowicz, kierunek: chemia, III rok S1,
  Synteza i badania strukturalne kompleksów żelaza(III) z ligandami N2O2 donorowymi
  mentorka: dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
 • Kamil Brzuzy, kierunek chemia i technologia żywności, III rok S1
  Synteza oraz oczyszczanie wybranych aminokwasów z FNBT metodą wspomaganą energią mikrofal,
  mentorka: dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK

Wyniki Konkursu na Najlepsza prezentację ustną – kategoria magistranci

 • Katarzyna Pianka, chemia, I rok S2,
  Wykorzystanie procesów membranowych w technologii żywności,
  mentorka: dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK
 • Magdalena Grzegórska, chemia medyczna, II rok S2
  Wpływ polifosforanów dinukleozydów na aktywność katalityczną ludzkiej kinazy adenylanowej
  mentorka: dr Anna Kozakiewicz-Piekarz

Wyniki Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy – kategoria licencjaci

miejsce I
Agata Leszczyńska, opiekun naukowy dr Agata Pacuła-Miszewska, promotor prof. dr hab. Jacek Ścianowski
Pierwsze selenoorganiczne estry o potencjale antyoksydacyjnym i przeciwnowotworowym

miejsce II
Aleksandra Mieszczańska, promotorka dr Marzanna Kurzawa, prof. UMK
Ekstrakty roślinne jako źródło związków bioaktywnych

miejsce III
mgr Paula Śwituszak, promotor dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK
Właściwości antykorozyjne powłok z farb olejnych zawierających wybrane pigmenty historyczne

Wyniki Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy – kategoria magistranci

miejsce I
Magdalena Tyc, promotorka dr Anna Ilnicka
Produkcja zielonego wodoru jako zasobu energii dla produkcji materiałów sanitarnych

miejsce II
Kinga Kowalska, promotorka dr Anna Ilnicka
Zaspokojenie potrzeb energetycznych dla produkcji środków farmaceutycznych poprzez efektywne pozyskiwanie zielonego wodoru

miejsce III
Wiktoria Skorża, promotorka dr Anna Ilnicka
Opracowanie materiałów na bazie węgla do zastosowań w filtrach o właściwościach biobójczych

Nagroda publiczności na najlepszy poster

mgr Paula Śwituszak, promotor dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK
Właściwości antykorozyjne powłok z farb olejnych zawierających wybrane pigmenty historyczne


Plakat dotyczący wydarzenia pn. Antoniada. U dołu plakatu zdjęcia poprzednich Rektorów UMK

 • Piknik naukowy Antoniada Wydział Chemii UMK w Toruniu 31.05.2022Kontynuując tradycję wydziałową, z przyjemnością zapraszamy wszystkich pracowników, studentów, doktorantów oraz emerytów i rencistów na kolejną Antoniadę   w dniu 31.05.2022 roku.W tym roku całodniowa Antoniada odbędzie się w nieco innej formule. Rozpocznie się od sesji naukowej, na której dyplomanci naszego wydziału oraz uczestnicy projektu „Studia z Mentorem” będą mieli nieprawdopodobną okazję do zaprezentowania wyników swoich prac badawczych. Będzie to świetny czas do dyskusji dotyczących najnowszych osiągnięć, jak i wyzwań chemii, a także dzielenia się nowym spojrzeniem na stare problemy.

W trakcie Antoniady będą się prezentować czołowe firmy z sektora chemicznego.

Mamy nadzieję, że tegoroczna Antoniada, będzie inspirującym spotkaniem naukowym,
a także niezapomnianym wydarzeniem towarzyskim, integrującym środowisko chemików naszego wydziału.

Do zobaczenia na pikniku!!!

Organizatorzy Antoniady

Plakat