Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Stypendia rektorskie

Stypendia rektorskie 2022

Od 15 lutego 2022 r. obowiązuje Zarządzenie nr 25 Rektora UMK w sprawie świadczeń pieniężnych za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Zgodnie z par. 2.1 świadczenie może być przyznane za artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym indeksowanym w roku publikacji w grupie TOP10 bazie Scopus najbardziej wpływowych publikacji w dowolnej dyscyplinie.