Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Alina Sionkowska
profesor
Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków

pokój: 158, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4547
e-mail: as@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-1551-2725

Zainteresowania:
Polimery, biopolimery, surowce kosmetyczne, kosmetyki, biomateriały. inżynieria tkankowa, fotodegradacja

Terminy konsultacji:
Wtorek
godz. 10:00-11:00
MS Teams
kod: h16gfy6

Zobacz profil w Bazie Wiedzy