Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Sylwia Kowalska
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

pokój: 5, bud. B
e-mail: skowalska@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy