Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Jednostki Wydziału Chemii

 Katedry

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

Katedra Chemii Organicznej

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

Katedra Technologii Chemicznej

Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej


Pracownie

Pracownia Analiz Instrumentalnych

Laboratorium Badań Środowiska Pracy


Zespół Administracyjno-Techniczny