Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Rada Przedsiębiorców

Rada Przedsiębiorców przy Wydziale Chemii UMK w Toruniu ma być platformą tworzenia przyjaznego środowiska do prowadzenia kształcenia, które odpowiada na przyszłe społeczne oraz gospodarcze wyzwania w skali regionu i kraju.

Jednym z najważniejszych zdań podejmowanych w procesie edukacji jest wykształcenie świadomych i odpowiedzialnych młodych ludzi, przygotowanych do oczekiwań rynku pracy, mających odwagę wpływać na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Stąd praca Rady Przedsiębiorców będzie motywować do działania i pozwalać osiągać zamierzone cele.

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich w Polsce północnej prowadzący badania na najwyższym poziomie naukowym. Pracownicy Wydziału angażują się w realizację interdyscyplinarnych projektów o charakterze aplikacyjnym finansowanych z krajowych i międzynarodowych źródeł. Nowoczesny i wysoki poziom badań naukowych, połączony z otwartością na nowe wyzwania sprawia, że na Wydziale Chemii obserwuje się ciągły wzrost ilość realizowanych projektów badawczo-rozwojowych odpowiadających zapotrzebowaniu firm i prowadzących do wdrażania konkretnych rozwiązań do produkcji. Model badań naukowych, wchodzących w dialog z otoczeniem i odpowiadających na realne potrzeby rynku i gospodarki jest przyszłościowy. Jednocześnie w czasach intensywnych zmian technologicznych głównym impulsem wzrostu produktywności gospodarki są właśnie innowacyjne rozwiązania oparte na współpracy nauki z biznesem. Wspólne dyskusje i działania mogą w przyszłości zadecydować o rozwoju gospodarczym województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu utworzony Radę Przedsiębiorców, która ma mieć charakter doradczy w zakresie spraw związanych z rozwojem naukowym Wydziału oraz gospodarczym Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego.

Skład Rady Przedsiębiorców