Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Jacek Ścianowski
profesor
Katedra Chemii Organicznej

pokój: 126, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4532
e-mail: jsch@chem.umk.pl
www: https://www.chem.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=0977560
ORCID: 0000-0002-3868-2022

Terminy konsultacji:
wtorek 10.00-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy