ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Organicznej

pokój: 126, bud. B
tel.: +48-56-611-4532
e-mail: jsch@chem.umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek 10.00-12.00

Bibliografia