Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Sebastian Drużyński
adiunkt
Katedra Technologii Chemicznej

pokój: 20, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4430
e-mail: sebdru@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8762-2528

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywać się będą poprzez pocztę elektroniczną. Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość odbycia konsultacji w sposób kontaktowy (środa 14:00 - 15:30).

Zobacz profil w Bazie Wiedzy