Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Marta Ćwiklińska
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Pracownia Analiz Instrumentalnych

pokój: pok. nr 45, bud. A
tel.: +48-56-611-4310
e-mail: mcwiklinska@chem.umk.pl


Bibliografia