Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 256, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4306
e-mail: piotrs@chem.umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Szczepanski
ORCID: 0000-0002-2286-290X

Zainteresowania:
Zastosowanie termodynamicznej analizy sieciowej oraz metod chemometrycznych do opisu i analizy transportu w wybranych procesach membranowych (membrany ciekłe, dializia Donnana, polimerowe membrany inkluzyjne). Reaktywne ciecze jonowe jako przenośniki jonów w polimerowych membranach inkluzyjnych.

Terminy konsultacji:
Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 11.00-12.00, 14.00-15.00
Z powodu zagrożenia epidemiologicznego preferowany jest kontakt e-mailowy.
Po ustaleniu terminu, możliwe są konsultacje poprzez platformę MS Teams.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy