Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Marta Rauchfleisz
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Pracownia Analiz Instrumentalnych

tel.: +48-56-611-4799
e-mail: martar@chem.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy