Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Anna Kuźniewska-Radke
technik
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

e-mail: aniakuzniew@umk.pl
ORCID: 0009-0002-6166-3716

Zainteresowania:
metody przygotowania próbek do analiz śladowych (SPE,LLE), wysokosprawna chromatografia cieczowa, spektrometria mas

Zobacz profil w Bazie Wiedzy