Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Obieziurska-Fabisiak
adiunkt
Katedra Chemii Organicznej

pokój: 130, blok B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
e-mail: magdao@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5274-0911

Terminy konsultacji:
Wtorek 12.00-14.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy