Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kiełbasa
główny specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

pokój: Pracownia-kostka C7, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56-611-4330
e-mail: kielbasam@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7655-928X

Zainteresowania:
chromatografia cieczowa i gazowa, spektrometria mas, certyfikowane materiały odniesienia, przygotowanie próbek

Zobacz profil w Bazie Wiedzy