Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej

tel.: +48-56-611-2239
e-mail: kate@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6663-7309

Terminy konsultacji:
wtorek 16.15-18.00
czwartek 10.15-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy