Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Justyna Kozłowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków

pokój: 209, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4314
e-mail: justynak@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2482-339X

Zainteresowania:
- chemia kosmetyczna
- receptura kosmetyczna
- badanie wpływu kosmetyków na skórę
- enkapsulacja
- materiały dla medycyny
- biopolimery
- nowe nośniki substancji aktywnych

Terminy konsultacji:
poniedziałek 12:30-14:30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy