Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Technologii Chemicznej

pokój: 44, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4309
e-mail: mazur@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-9302-2633

Terminy konsultacji:
środa 11.00-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy