Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Rafińska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

e-mail: katraf@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3358-7317

Terminy konsultacji:
poniedziałek 9.00-11.00
piątek 12.00-14.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy