Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

pokój: 36, bud. B.
tel.: +48-56-611-4753
e-mail: kowalska@chem.umk.pl
www: https://www.chem.umk.pl/kchsib/pracownicy/sylwia-studzinska/
ORCID: 0000-0002-4658-7092

Terminy konsultacji:
poniedziałek 10.00-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy