Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz
adiunkt
Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

e-mail: dorotachd@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0934-9749

Terminy konsultacji:
Środa 09:00-11:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy