Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 262, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4838
e-mail: janowa@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4521-8065

Terminy konsultacji:
piątek 9:00-12:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy