Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków

pokój: 267, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4551
e-mail: reol@chem.umk.pl
www: http://www.chem.umk.pl/kchbik/pracownicy/?id=2168300
ORCID: 0000-0002-8380-4009

Zainteresowania:
fizykochemia polimerów w roztworze,
właściwości reologiczne polimerów,
hydrokoloidy,
polimery naturalne i syntetyczne,
mieszaniny i kompozyty polimerowe
biomateriały

Terminy konsultacji:
Semestr letni: 2023/2024
wtorek: 9.00-11.00
Konsultacje w trybie kontaktowym lub zdalnym (na platformie MS Teams, kod zespołu: n1f3dwx), proszę o wcześniejsze umówienie

Zobacz profil w Bazie Wiedzy