Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Barbara Mroczyńska
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 213, bud. B, Pracownia-kostka C6, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4328
e-mail: basia_m@chem.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy