Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Karolina Kunar
starszy specjalista
Dziekanat Wydziału, Administracja Wydziału Chemii

pokój: 72, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4327
e-mail: kk@chem.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy