Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

pokój: 28, bud. B
tel.: +48-56-611-4836
e-mail: mada@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7059-907X

Terminy konsultacji:
poniedziałek 10.00-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy