Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Tadeusz Muzioł
adiunkt
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

pokój: 151, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4976
e-mail: tmuziol@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-5220-4430

Terminy konsultacji:
wtorek 10.00-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy