Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Grzegorz Trykowskidr Grzegorz Trykowski
adiunkt
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 55, bud. A
tel.: +48-56-611-4799
e-mail: tryki@chem.umk.pl
www: https://www.chem.umk.pl/zzmweos/
ORCID: 0000-0002-8846-8112

Zainteresowania:
1. Mikroskopia elektronowa (SEM, TEM).
2. Chemia materiałów, nanomateriały, materiały węglowe - synteza, modyfikacje i charakterystyka.
3. Metody instrumentalne (AFM, IR, Raman, EDX, techniki łączone mikro-IR, mikro-Raman, Raman-elektrochemia, SEM-EDX, TEM-EDX, TEM-EELS) w badaniach materiałów, w szczególności nanomateriałów.

Realizowane tematy badawcze:
1. Modyfikacje i charakterystyka materiałów węglowych do zastosowań w katalizie oraz konwersji i magazynowaniu energii.
2. Etapy wzrostu cienkich warstw wielościennych nanorurek węglowych metodą CVD z zastosowaniem ferrocenu.
3. Ilościowa spektroskopia EDX, IR i Ramana. Oznaczanie zanieczyszczeń organicznych (MOC) metodą IR w clean roomach.
4. Eksperymentalne poszukiwania defektów pentagon-heptagon, 5/7 w warstwach grafenowych.
5. Modyfikowane węgle aktywne w oczyszczaniu i uzdatnianiu wody konsumpcyjnej. Oczyszczanie wody z chlorowcopochodnych.

Terminy konsultacji:
środy w godz. 12-14, pokój 225, budynek A, KChMAiK, Wydział Chemii
lub w aplikacji Teams (w czasie pandemii Covid).
Możliwość konsultacji w innych terminach, po wcześniejszym umówieniu e-mailowym.

Wednesdays from 12-14, room 225, building A, DChMAC, Faculty of Chemistry
or in Teams (during the Covid pandemic).
Possibility of consultation on other dates, by prior e-mail appointment.


Bibliografia