Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 224, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: 4856 611-4315
e-mail: joannakujawa@umk.pl
www: https://sites.google.com/view/drjoannaakujawa/home
ORCID: 0000-0003-2365-9994

Zobacz profil w Bazie Wiedzy