Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Julia Paluszyńska
specjalista inżynieryjno-techniczny
Pracownia Analiz Instrumentalnych

e-mail: j.paluszynska@umk.pl


Bibliografia