Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Języki obce

Komunikat Kierownictwa SPNJO

Szanowni Studenci,

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

 

Zajęcia prowadzone są w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 z możliwością jego przedłużenia.

 

Prowadzący zajęcia poinformują uczestników grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web lub Moodle. Na bieżąco będziemy informować Państwa o poszczególnych etapach realizacji zajęć. Prosimy o dostosowanie się do przestawionych przez prowadzących zajęcia zasad współpracy.

 

Dyżury pracownicze są prowadzone także tylko w formie zdalnej (maile, lub po ustaleniu z prowadzącym przy pomocy komunikatora).

 

 

Przed lektoratem (I rok)


Lektorat (II rok)


Po lektoracie


Prowadzący lektoraty