Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Oferta

Wydział Chemii UMK OFERUJE:

 

  • doświadczoną i kompetentną kadrę dydaktyczną,

  • kierunki inżynierskie na Uniwersytecie,

  • studia z MENTOREM,

  • innowacyjną i nowoczesną w skali kraju ofertę dydaktyczną dającą praktyczne umiejętności, modyfikowaną zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy;

  • kursy podnoszące kompetencje, staże i praktyki u pracodawców finansowane z projektów Unii Europejskiej: MOTOR, KATAMARAN,
    IN FUTURO II

  • możliwość odbycia części studiów w renomowanych ośrodkach krajowych (MOST) i zagranicznych (ERASMUS+),

  • współpracę z wiodącymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą oraz instytucjami i firmami w zakresie badań naukowych oraz oferty dydaktycznej;

  • rozwój swoich pasji i zainteresowań w prężnie działających studenckich kołach chemików.

 

Więcej szczegółów o przygotowanej ofercie dydaktycznej na stronie https://www.chem.umk.pl/kandydat/rekrutacja-krok-po-kroku/