Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Oferta

Mocne strony Wydziału Chemii UMK:

 

  • status Uczelni Badawczej (w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, jako jedna z 10 polskich uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał status uczelni badawczej) co wiąże się z realizowaniem programu mającego na celu podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni poprzez podniesienie poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia;

 

  • A+ czyli najwyższa kategoria naukowa w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej;

  • doświadczona i kompetentna kadra dydaktyczna;

  • kierunki inżynierskie na Uniwersytecie;

  • studia z MENTOREM;

  • innowacyjna i nowoczesna w skali kraju oferta dydaktyczna dająca praktyczne umiejętności, modyfikowana zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy;

  • kursy podnoszące kompetencje, staże i praktyki u pracodawców finansowane z projektów Unii Europejskiej: MOTOR, KATAMARAN, IN FUTURO II

  • możliwość odbycia części studiów w renomowanych ośrodkach krajowych (MOST) i zagranicznych (ERASMUS+),

  • współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą oraz instytucjami i firmami w zakresie badań naukowych oraz oferty dydaktycznej;

  • rozwój swoich pasji i zainteresowań w prężnie działających studenckich kołach chemików.

 

Więcej szczegółów o przygotowanej ofercie dydaktycznej na stronie https://www.chem.umk.pl/kandydat/rekrutacja-krok-po-kroku/