Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Anna Pietrzak
kierownik
Dziekanat Wydziału, Administracja Wydziału Chemii

pokój: 2, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-45-77
e-mail: anna.pietrzak@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3142-401X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy