Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Dziekanat studencki

mgr Joanna Bełkowska

tel.: +48 (56) 611 47 26
e-mail: jbelkowska@umk.pl

Dyżury: pokój nr 72

  • poniedziałek – wtorek: 11:00 – 14:00
  • środa: nieczynne
  • czwartek – piątek: 11:00 – 14:00

Zakres obowiązków:

 • organizacja procesu dydaktycznego studiów doktoranckich;
 • administracyjna obsługa Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich;
 • stypendia i pomoc materialna dla doktorantów;
 • plan studiów – przygotowanie, wprowadzenie do USOS;
 • generowanie indywidualnych kart obciążeń dydaktycznych pracowników Wydziału;
 • rezerwacja sal dydaktycznych;
 • obsługa studentów zagranicznych Erasmus+

mgr Karolina Kunar
tel.: +48 (56) 611 43 27
e-mail: kk@chem.umk.pl

Dyżury: pokój nr 72

  • poniedziałek – wtorek: 11:00 – 14:00
  • środa: nieczynne
  • czwartek – piątek: 11:00 – 14:00

Zakres obowiązków:

 • organizacja procesu dydaktycznego na kierunkach: chemia s2, chemia kryminalistyczna s2, chemia medyczna s1, chemia medyczna s2;
 • pomoc materialna dla studentów wszystkich kierunków (stypendium socjalne, specjalne, rektora);
 • plan studiów – wprowadzenie do USOS;
 • koordynator wniosków o stypendium ministra dla studentów;
 • obsługa studiów podyplomowych w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego;
 • współpraca z biurem osób niepełnosprawnych.

mgr Dorota Dombrowska
tel.: +48 (56) 611 20 63
e-mail: ddombrowska@umk.pl

Dyżury: pokój nr 72

  • poniedziałek – wtorek: 11:00 – 14:00
  • środa: nieczynne
  • czwartek – piątek: 11:00 – 14:00

Zakres obowiązków:

 • organizacja procesu dydaktycznego na kierunkach: chemia s1, chemia i technologia żywności, chemia kosmetyczna s1, chemia kosmetyczna s2;
 • weryfikacja protokołów zaliczeń przedmiotów w danym roku akademickim;
 • współpraca z Archiwum UMK w zakresie wystawiania zaświadczeń do ZUS, kart przebiegu studiów; archiwizacja dokumentacji;
 • plan studiów – przygotowanie, wprowadzenie do USOS;
 • rezerwacja sal dydaktycznych;
 • zastępca koordynatora projektu pn. Przebudowa Hali Technologicznej na Wydziale Chemii UMK na ,,Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.