Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

AktualnościZasady i zakres działalności Biblioteki Uniwersyteckiej od 1 grudnia 2020r. na podstawie załącznika do Zarządzenia nr 259 Rektora UMK  z dnia 30 listopada br.

Zasady i zakres działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek sieci:

Zasady ogólne:

 1. Od 1 grudnia 2020 r, uruchamia się w pełnym zakresie działanie wszystkich bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UMK.
 2. Biblioteki obsługują użytkowników zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.
 3. Ze względów bezpieczeństwa, Czytelnicy wchodząc do bibliotek zobowiązani są podać obsłudze niezbędne dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego.
 4. Na terenie bibliotek Czytelników obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 5. Przed wejściem do bibliotek należy odkazić ręce płynem dezynfekującym.
 6. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do doraźnych poleceń obsługi, szczególnie w kwestiach związanych z reżimem sanitarnym.
 7. Ustala się indywidualnie dla każdej z bibliotek limit osób jednocześnie przebywających w przestrzeniach bibliotecznych. Limit ten nie może przekroczyć 15 m2 na 1 czytelnika (nie licząc bibliotekarza).
 8. Czytelników przejawiających symptomy infekcji prosi się o niekorzystanie osobiście z bibliotek.
 9. W przypadku pilnego skorzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej przez osoby, o których mowa w pkt. 8, Biblioteka Główna lub Biblioteka Medyczna dostarczą w miarę możliwości na podany adres e-mail wersje elektroniczną wskazanych publikacji (do 50 stron). Zamówienie należy przesłać na adresy: repro@umk.pl (Biblioteka Główna) i biblio@cm.umk.pl (Biblioteka Medyczna). W przypadku studentów, doktorantów, pracowników i emerytowanych pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika usługa ta zostanie wykonana nieodpłatnie. Użytkowanie kopii cyfrowych może odbyć się wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Uruchomione od 1 grudnia usługi nie ograniczają dotychczasowych możliwości Czytelnika w zakresie korzystania z zasobów cyfrowych Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie www.bu.umk.pl oraz www.biblio.cm.umk.pl.
 11. Książki zwrócone z zewnątrz do bibliotek poddane będą 72 godzinnej kwarantannie. Po upływie kwarantanny książki zostaną zdjęte z kont czytelników.”