Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

inż. Dariusz Czerwiński
informatyk
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 221, bud. B - Pracownia Komputerowa, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4527
e-mail: zen@chem.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy