Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Olga Impert
adiunkt
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

pokój: 115, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4975
e-mail: oimpert@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6289-5303

Terminy konsultacji:
piątek 12.00-13.00 zdalne do odwołania (Teams)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy