Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
profesor
koordynator projektu
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

pokój: B 1-13 ICNT
tel.: +48-56-665-6056
e-mail: rgadz@chem.umk.pl
www: https://www.chem.umk.pl/kchsib/pracownicy/renata-gadzala-kopciuch/
ORCID: 0000-0002-1434-2824

Zainteresowania:
Metody przygotowania próbek do analiz śladowych (SPE, MSPD, LLE), chromatografia cieczowa z równymi sposobami detekcji (DAD, ELSD, ECD, FLD, MS), preparatyka nowych sorbentów do chromatografii i ekstrakcji, opracowywanie metodyk analitycznych oznaczania ksenobiotyków organicznych w materiale biologicznym (krew, tkanka, mocz), żywności oraz próbkach środowiskowych, metabolomika.

telefon służbowy: 797-329-345Terminy konsultacji:
wtorek 9.00-11.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy